Robert Cialdini to już klasyka w psychologii społecznej XX i XXI w. Wytłumaczył on podstawowe mechanizmy wywierania wpływu na ludzi i negatywne możliwości manipulacji społecznej. Pokazał wiele przykładów, jak sobie radzić z mechanizmami wpływu na co dzień podczas wyzwań życia osobistego, zawodowego, społecznego etc. W swoich pracach porusza również etyczny aspekt działań człowieka.

Nie tylko specjaliści od sprzedaży, ale każda osoba ma do czynienia z technikami wpływu na innych. Świadomie lub nie. W poniższym wywiadzie, Robert Cialdini podkreśla sam, że opisał te techniki i mimo tego sam staje się uczestnikiem i odbiorcą tych działań 😉
Wywiad został przeprowadzony przez Andrzeja Tucholskiego z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

 

 

Oto kilka z uniwersalnych reguł technik wywierania wpływu na ludzi:

  • Reguła wzajemności

  • Społeczny dowód słuszności

  • Wpływ autorytetu

  • Reguła niedostępności

 

Robert Beno Cialdini (ur. 27 kwietnia 1945) – profesor psychologii Uniwersytetu Stanowego w Arizoniezajmujący się psychologią społeczną.

Najbardziej znany jako autor książki Wywieranie wpływu na ludzi (ang. Influence: Science and Practice), będącej rezultatem ponad 15 lat badań, która od wielu lat jest bestsellerem. Sklasyfikował w niej metody stosowane do wywierania wpływu na ludzi w postaci 6 “zasad”: zasada wzajemności, zobowiązanie i konsekwencja, dowód społeczny (“inni tak robią”), lubienie kogoś (przeniesienie uczuć dotyczących osoby na przekazywaną przez nią propozycję), autorytet (oceniamy go według atrybutów, a nie merytorycznej wartości przekazu), niedobór czegoś (“może zabraknąć”). Za: WIKIPEDIA

Zobacz także: 

Warsztaty z André Sauvage

Nowa książka Roberta Cialdini