Brałem udział w spotkaniu ze studentami dziennikarstwa, dziennikarzami i marketerami w „Klubie Dziennikarskim pod Gruszką” w Krakowie. Rozmowa o public relations dotyczyła wielu tematów, ale poruszę tu kilka najważniejszych.

RELACJA:

Jak nie być dzbanem w social media?

To tytuł spotkania. Pytanie jest głębsze, jak nie być dzbanem w życiu? A to przenosi się również, na styl prezentowania siebie i komunikacji w social media. Zachęcałem słuchaczy, by częściej doceniać w dyskursie internetowym, to co dobre, niż narzekać na widoczne braki, postawy niegodne i tzw. hejtowanie. Raczej jednoczyć, niż dzielić ludzi. Szczególnie w aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie.

Czym jest dobry PR?

Jest komunikowaniem prawdy. Wnoszeniem wartości dodanej do firmy, zwiększaniem konkurencyjności organizacji. Jest opowiadaniem własnej i przemyślanej historii o swojej organizacji. To liderzy organizacji powinni o niej mówić jasno i ciekawie.

Relacja ze spotkania/ JP@TV


Pieniądze w PR?

Usługi piarowskie warto porównywać do poziomu stawek wynagrodzeń wolnych zawodów. Niektórzy określają PR jako usługi inteligentne. Dlatego mówimy tu o stawkach – konsultantów, prawników, ekspertów.


Ta branża szuka ciekawych osobowości. Z szerokimi horyzontami. Ludzi myślących nieszablonowo, a jednocześnie uporządkowanych, stabilnych i odpornych na duży stres.

Dziennikarze jako PR-owcy?

Zarówno dziennikarz, jak i specjalista PR, powinien umieć opowiadać atrakcyjne historie. Różnica cechująca dziennikarza to szukanie obiektywności i bezstronności w tworzonym materiale. PR-owiec poza stworzeniem atrakcyjnej historii/opracowania, jest zobowiązany do podkreślania interesów swojego klienta/zleceniodawcy.

Jak się przygotować do pracy w PR?

Ta branża szuka ciekawych osobowości. Z szerokimi horyzontami. Ludzi myślących nieszablonowo, a jednocześnie uporządkowanych, stabilnych i odpornych na duży stres. Poza tym, warto znać się dobrze na wybranej dziedzinie, tematyce niezwiązanej tylko z komunikacją.


Rolą specjalisty PR jest głębokie rozeznanie w sprawach ludzkich, czyli mówiąc inaczej, sięganie do psychologii, socjologii, religii, ekonomii, historii czy kulturoznawstwa. To trzymanie ręki na pulsie współczesnego świata.

Dodałbym jeszcze zdolność do nawiązywania nowych kontaktów, budowanie relacji czy władanie 2-3 językami. Zdolności warsztatowe jak np. pisanie czy prezentowanie myśli, można z czasem nabyć. Ewentualne braki wyrówna zespół, bo PR to praca wybitnie zespołowa i interdyscyplinarna.

Jak rozwijać podejście humanistyczne w PR?

Przede wszystkim warto pamiętać, że w komunikacji, twórcą i odbiorcą jest człowiek. Ze swoją godnością, potrzebami, wielopoziomową wizją świata. Trzeba to doceniać. Rolą specjalisty PR jest głębokie rozeznanie w sprawach ludzkich, czyli mówiąc inaczej, sięganie do psychologii, socjologii, religii, ekonomii, historii czy kulturoznawstwa. To trzymanie ręki na pulsie współczesnego świata. Dlatego PR jest wymagającą dziedziną, bo opiera się na myśleniu interdyscyplinarnym.

Składam podziękowanie za zaproszenie i zorganizowanie spotkania dla:
Kawiarenki Nowych Mediów, organizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich -Oddział w Krakowie, oraz Dziennikarskie Koło Naukowe UPJPII.

Łukasz Zając, 6 lutego 2019 r., Warszawa

Zobacz także:

Książka “Po co jest PR?” 

Get Media Studio

Dziennikarskie Koło Naukowe UJPII