Łukasz Marian Zając
Łukasz Marian Zając

Łukasz M. Zając

Socjolog, manager i strateg public relations.

Pracuje w obszarze komunikacji społecznej ponad 13 lat. Zajmuje się budowaniem strategii PR, zarządzaniem polityką komunikacyjną i produkcją multimedialną (film, animacje). Aktywny uczestnik wielu interdyscyplinarnych spotkań łączących: biznes, kulturę i komunikację.

Od 2012 roku zaangażowany w tworzenie studia produkcji filmowej Get Media Studio. Pracował również w TVP jako reporter.

Odpowiedzialny za strategie i nadzór PR w kilku branżach – m.in. w spożywczej, biotechnologicznej, wydawniczej oraz pozarządowej.

Organizator kilkudziesięciu spotkań networkingowych, warsztatów i wydarzeń kulturalnych – m.in. twórca Klubu 60, Food Tweetup i współzałożyciel Towarzystw Biznesowych.

Wykładowca technik public relations w Uniwersytecie JP2 w Krakowie. Manager i kierownik bezpieczeństwa poważnych eventów społecznych i rozrywkowych.

Odpoczywa na rowerze i w kawiarni. Jako zając, spełnia się też w czasie wypraw do lasu…

Doświadczenie zawodowe:

 • PR manager SuperDrob S.A. (2018-2020)
 • Założyciel studia filmowego Get Media Studio (2013)
 • staż na stanowisku reportera i reserachera w TVP Szczecin (2012)
 • współzałożyciel klubu przedsiębiorców Towarzystwo Biznesowe (2010-2012)
 • koordynator ponad 20 kursów dla licealistów i studentów (warsztaty dziennikarskie, filmowe, wyjazdy wolontariuszy).
 • aktywność w kilkunastu inicjatywach obywatelskich (organizacje NGO)
 • zarządzanie centrum studenckim w Szczecinie (2013-2015)

Książki:

„Po co jest PR?”, Wydawnictwo Słowa i Myśli (2018)

Kursy, szkolenia, konferencje:

Certyfikat „GURU PR-U”, Prowly (2019)

Kurs Kreatywnego Pisania, Polska Akademia Nauk (2018)

Kongres Profesjonalistów PR w Rzeszowie (2018)

Kurs kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych (2016)

Warsztat z urbanistyki i partycypacji społecznej prowadzony przez Andre Sauvage, Narodowe Centrum Kultury (2016)

Festiwal Berlinale, 2015

Film Spring Open, warsztaty dla twórców filmowych zainicjowane przez Sławomira Idziaka (5 edycji)

Konferencja „Wideo w sieci” (2015)

Festiwal Sztuki Faktu, Toruń (2015)

„Zarządzanie projektem według PMBOK Guide” (2013)

„Coaching, jako narzędzie w ręku managera” (2013)

„Liderzy Komunikacji”, szkolenie dziennikarskie i PR; Instytut Analiz i Edukacji Profesjonalnej „Przyszłość”. Szkoleniowcy: red. Brygida Grysiak, Amelia Łukasiak, Krzysztof Skowroński, Konrad Ciesiołkiewicz  (2011)

„5 kamieni fundrasingu: szkolenie z zakresu fundraisingu w kulturze”, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu (2010)

Szkolenie „Public relations w kulturze”, Narodowe Centrum Kultury (2007)

Koordynowanie programów edukacyjnych w Ośrodku Myśli Politycznej w Krakowie (2007)

Kurs „Kapitalizm i Ewangelia” (2005)

Szkoła Zimowa (XVI) Instytutu Tertio Millennio (2004)

Kurs fotograficzny, Policealna Szkoła Fotograficzna, Katowice 2000

Nagrody:
I nagroda za film dokumentalny w kategorii UNIV Tube. 42. kongres Univ w Rzymie: „Universitas, wiedza bez granic”.

Doświadczenie zdobyte podczas studiów:

 • Promotor Wyższej Szkoły Europejskiej w szkołach średnich (2006)
 • Szef sekcji kultury w Samorządzie Studenckim Wyższej Szkoły Europejskiej (2004-2006)
 • Program Erasmus – University of Crete (2005)
 • Pilotaż Badania Trzeciego Sektora dla Klon Jawor (2004)
 • Staż w Instytucie Tertio Millennio w Krakowie – promocja Konkursu Papieskiego
 • Prowadzenie kursu „Multimedia w dydaktyce” Simens i Wyższa Szkoła Europejska (2004)
 • Staż w Fundacji Św. Jacka w Krakowie – wsparcie akcji promocyjnej (2003)

Podziękowanie za wykształcenie składam:

Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie; socjologia gospodarki
i badanie rynku.
Akademii Górniczo-Hutniczej, socjologia, spec. multimedia i komunikacja społeczna.

Kontakt do biura:

tel. 509 802 516