JAK MEDIA CYFROWE ZMIENIŁY CHARAKTER I OBIEG INFORMACJI?

21.09.2019. Panel zorganizowany na Uniwersytecie SWPS w Warszawie zgromadził ludzi komunikacji korporacyjnej oraz dziennikarzy. Kilka ciekawych spostrzeżeń. To luźne notki, nie pełen zapis dyskusji. Media tradycyjne – np. gazeta – i stojąca za nią redakcja powinna być gwarantem jakości. Informacje na papierze są „przetrawione” przez redakcję, kolegium redakcyjne, edytorów etc. To jeden z wątków redaktora…